Kampaň TESCO

Prevádzkovateľ:

MOBILNA-REKLAMA.SK s.r.o.
Zimná 149/1800 Stará Ľubovňa 064 01

  • +421 949 235 257
  • info@mobilna-reklama.sk
  • nerezove.zabradlia.sro@gmail.com
  • info@nerezove-zabradlia.eu

Fakturačné údaje:

  • IČO: 46280596
  • DIČ: 2023318275
  • IČO DPH: SK2023318275

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, v odd. Sro, vložka č. 24750/P.

Bankové spojenie:

SK60 5600 0000 0056 4044 9001

Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, 010 11 Žilina

Close Panel