Podpora predaja

PREVÁDZKOVATEĽ

 • MOBILNA-REKLAMA.SK s.r.o.
 • Jarabina 260 Jarabina 065 31
 • +421 949 235 257 info@mobilna-reklama.sk
 • IČO: 46280596 DIČ: 2023318275
 • IČO DPH: SK2023318275
 • Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, v odd. Sro, vložka č. 24750/P.

BANKOVÉ SPOJENIE

 • Prima banka Slovensko, a.s.
 • Levočská 336
 • 064 01 Stará Ľubovňa
 • SK1156000000005640446003

NEREZOVÉ A SKLENENÉ ZÁBRADLIA

  • Mgr. Miloš Maliňák
  • +421949375384
 • info@nerezove-zabradlia.eu

SVIETIDLÁ SKOFF

  • Mgr. Miloš Maliňák
  • +421949375384
 • info@skoff.sk

GARÁŽOVÉ BRÁNY

 • Vladimír Kmeč
 • 17. novembra 1363/9 Stará Ľubovňa 064 01
 • +421944103138
 • info@kronway.sk

HYDROIZOLÁCIE PLOCHÝCH STRIECH

 • Marián Zeleňák
 • Kráľovce 59 044 44 Kráľovce
 • +421904692344
 • info@mobilna-reklama.sk

SVIETIDLÁ A OSVETLENIE

 • Mgr. Pavol Varga
 • Pajštúnska 1 851 02 Bratislava 5
 • +421911772530
 • info@lightdesign.sk

KLIMATIZÁCIE A REKUPERÁCIE

 • Ing. Lukáš Guláš
 • Popradská 21 Stará Ľubovňa 064 01
 • +421905753114
 • info@gekotech.sk

KUCHYNE A NÁBYTOK NA MIERU

 • Martin Mezeš
 • Zimná 149/1800 Stará Ľubovňa 064 01
 • +421902067289
 • slmmezes@gmail.com